Neutralisering - hvorfor og hvordan?

Hvorfor skal kaninen neutraliseres?

Der er en lang række gode grunde til, at du bør få din kanin netraliseret. Hanner katreres og hunner steriliseres (selvom det egentlig er en kastration).
  • Du undgår homonelt betinget adfærd
  • Du eliminer risikoen for kræft i livmoderen hos hunkaniner
  • Kaninen vil blive mere renlig
  • Du undgår uønskede unger
  • Det giver mulighed for socialisering med en anden kanin.
Aggressivitet, dominans, strinten og parringsadfærd er hormonelt betinget adfærd hos kaninen. I naturen er disse en del af at være kanin, men har man dem som kæledyr, er denne adfærd ikke ønsket og kan gøre hverdagen ret besværlig. 
Kaniner som bliver neutraliserede, bliver mere rolige og har ikke travlt med, at markere deres område i form af strinten og afføring alle vejne.
 
Det kan være stressende for kaninen, når hormonerne raser. Hunner kan blive indbilsk gravide og begynde at bygge rede, i troen om at der er unger på vej. Hanner vil måske udvise parringsadfærd overfor dig, i frustration over ikke at have en hunkanin at parre. Begge scenarier er utroligt stressende for dem og kan give anleding til følgesygdomme. Underlivsbetændelse hos hunner, når de gentagene gange bliver skindrægtige, er ikke udsædvanligt at se. Hannerne kan pådrage sig skader på og omkring penis, hvis de gentagne gange parrer bamser eller ligende.
 
Begge køn kan udvise en aggressiv adfærd, både over for dig og en anden kanin. Dette skyldes ofte territorial adfærd, som også kan mildnes ved neutralisering da en del er hormonstyret.
 
Mange hunkaniner får desværre kræft i livmoderen og ved at fjerne denne med en sterilisering, eliminerer man risikoen. Du kan læse mere om livmoderkræft under "sygdomme".
Du vil også opleve, at kaninen bliver mere renlig. Kaninen er af natur et renligt dyr, men bruger sin afføring og urin til at afmærke med. Dvs. at en kanin som ikke er neutraliseret, vil bruge toiletbakken i et vidst omfang, men vil stadig efterlade masser af afføring, evt. strinte og tisse på gulvet. Med neutralisering fjerner man denne markeringsadfærd og undgår derfor afføring og tis på gulvet.
 
Derudover undgår man, ikke mindst, at få uønskede unger. Der er alt for mange kaniner i Danmark og derfor skal man helst prøve at undgå uønskede unger, som det er svært at finde gode hjem til. Du bør kun få unger hvis du selv kan beholde dem.
 
Sidst men ikke mindst giver neutralisering kaninerne mulighed for, at socialisere sig med hinanden. Neutralisering er basis for at vi kan opfylde kaninens sociale behov. I naturen lever de i kolononier og det er naturligt for dem, at søge tryghed og leve sammen med andre af egen art.
 
 
 

Procedure

Kaninen kan neutraliseres, når den er omkring 4 måneder gammel. Hanner kan kastreres så tidligt som 11 uger, blot testiklerne er faldet ned.
Indgrebet foregår ambulant hos dyrlægen. Din kanin skal IKKE faste inden narkosen, da de ikke tåler dette. Det bedste er, at give den rigeligt at spise, inden den afleveres hos dyrlægen og desuden pakker en madpakke til den med lidt grønt, pellets og hø, som dyrlægen kan give, når kaninen vågner. Det er vigtigt du finder en dyrlæge, som har erfaring med at neutralisere kaniner. Enkelte dyrlæger steriliserer ikke hunner, da indgrebet er mere omfattende end en kastrering. Find en som har erfaring med begge dele. Se evt. listen over kaninkyndige dyrlæger.
 
Mange er stadig skeptiske overfor neutralisering og forbinder det med en høj risiko. Det bunder i, at kaniner tidligere var svære at lægge i narkose og der var stor risiko forbundet herved. I dag er omstændighederne dog noget anderledes. Man er blevet dygtigere til at bedøve og har indset vigtigheden af, at holde øje med dyrets tilstand, gennem hele oprerationen. Kaninen skal placeres på en varmepude under indgrebet, da den største fare i dag, er nedkøling af kroppen, mens den er bedøvet. 
 
 
      Operationsssår, hun, 2 dage efter               Kastrationssår, han, dagen efter
 
Efter indgrebet skal kaninen have smertestillende og muligvis antibiotika. Nogle dyrlæger vælger at give antibiotika til hunnerne i ca. 4-5 dage efter, grundet det noget større indgreb end en kastration eller tilstødende komplikationer, som gør det nødvendigt. Dog er antibiotika ikke en del af normal praksis, da det ofte er unødvendigt. Smertestillende gives til begge køn i 3-4 dage. Smertestillende er uhyre vigtigt for, at din kanin skal komme på højtkant igen efter indgrebet. Din kanin har måske behov for mere smertestillende, så kontakt dyrlægen hvis du ikke mener, at din kanin opfører sig normalt.
Gå aldrig fra dyrlægen før du har fået smertestillende til mindst 3 dage. Sprøjten fra dyrlægen holder kun ét døgn og dette er ikke nok.
 
 
  Basse har fået en bodystoking på,                        Critical Care bør du altid have  
 så han ikke slikker og bider i såret.                        i huset efter en operation, i
                                                                      tilfælde af, at kaninen ikke vil spise
 
OBS: Kaniner må aldrig få krave på, for at undgår de slikker i såret. Istedet kan de iføres en bodystocking. Kraven forårsager ekstrem stress hos kaninen og desuden forhindrer den at kaninen kan spise sin natafføring, som er livsvigtigt for den. 
 
I afsnittet Sygepleje under "Helbred", finder du en vedledning til, hvordan du skal forholde dig og pleje din kanin efter en operation. Nogle kaniner vil ikke spise efter operationen og dette er noget, man skal være særdeles opmærksom på. Supplende fodring kan være nødvendigt.
 
Efter en neutralisering tager det ca. 6-8 uger inden alle hormoner er forsvundet. Man må derfor væbne sig med tålmodighed. Kaninen kan sammenføres med en anden kaninen derefter. Hanner som bliver kastrerede, kan have levedygtig sæd i op til 3 uger efter kastration.
 
_________________________________________________________

Vil du læse mere?

 

Renlighed, socialisering med andre kaniner og et afslappet kæledyr, er blot nogle af de fordele der er ved neutralisering.

 

Kaninen skal smertedækkes i 3 dage efter operationen. Husk at få smertestillende med hjem fra dyrlægen.